Hos findenkaereste.dk har vi netop afsluttet et omfattende studie omkring, hvad danskerne tiltrækkes allermest af. Lad os bare allerede nu afsløre, at det overvejende set er de indre, bløde værdier, vi finder dragende.

Vi har netop afsluttet en stor spørgeskemaundersøgelse om, hvad danskerne tiltrækkes allermest af, og det viser sig, at det træk, som har allerstørst tiltrækningskraft på begge køn, er humor. 

I løbet af artiklen vil vi fremlægge en masse interessante data fra undersøgelsen og give dig indsigt i, hvilke andre træk danskerne finder tiltrækkende, men inden vi når til den lækre data, vil vi lige kort redegøre for en række metodiske aspekter og vores sample. Hvis du er temmelig ligeglad med metoden, men en sulten hund efter resultaterne, så klik her for at komme direkte til den del.

Fremgangsmåde og sample

Vi blev hurtigt enige om, at undersøgelsens formål skulle være at kortlægge, hvad danskerne bliver tiltrukket af hos en potentiel partner. 

Når man ønsker at kortlægge noget om en så stor population som samtlige danskere, er det nødvendigt med mange respondenter, og derfor var vi ikke i tvivl om, at et spørgeskema var vejen frem. 

Vi udformede vores spørgeskema ved at brainstorme over træk, som vi enten selv fandt tiltrækkende, eller som vi kunne forestille os andre fandt tiltrækkende. I samme forbindelse havde vi snuden i en række studier, der minder om vores, for at undersøge, hvilke træk de havde fokuseret på. 

LÆS OGSÅ: De 7 fedeste ting ved at være single

Sammenlagt lykkedes det os at prædefinere 26 træk, som vi forestillede os, at folk kunne finde tiltrækkende hos en kommende partner.

Derfor endte hovedspørgsmålet (hvad tiltrækkes du mest af hos en potentiel partner?) i vores spørgeskema med at bestå af 27 besvarelses-felter, hvor 26 af dem var de prædefinerede træk, mens det sidste var et felt for ‘andet’. 

Valgte en respondent dette felt, havde vedkommende mulighed for at uddybe og fortælle os, hvilket træk han/hun synes, at vi manglede i vores undersøgelse. 

På den måde ville vores undersøgelse også kunne gøre os bevidste om en række tiltrækkende egenskaber, som vi ikke på forhånd havde overvejet.

Besvarelsen af spørgeskemaet foregik således, at vores respondenter havde mulighed for at vælge mere end blot et træk, de fandt meget tiltrækkende, hvilket var ganske overlagt, da vi udmærket var og er klar over, at tiltrækning beror på mange forskellige parametre og træk. 

Foruden hovedspørgsmålet bestod spørgeskemaet af spørgsmål om respondenternes alder, bopæl og mailadresse.

Sammenlagt blev spørgeskemaet besvaret af 1403 unikke individer. Vores ældste respondent var 74 år, mens vores yngste var 13 år. 

Alle respondenter har formentlig været singler, da de har fundet vej til spørgeskemaet via en singlegruppe på Facebook. 

Det har nemlig netop været via en række singlegrupper, at vi fundet alle vores respondenter. I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til Rikke Bang Andersen, der har været så sød og venlig at dele vores spørgeskema med en opfordring om at hjælpe os i flere af hendes store Facebook-grupper.

Blandt vores respondenter var der en overvægt af kvinder. Hele 80,1 % af vores sample var nemlig kvinder, mens blot 19,9 % var mænd. 

Ovenstående forhold er værd at reflektere over i forhold til undersøgelsen udfald. 

Ville resultatet mon have været anderledes, hvis respondenterne var blevet fundet i andre miljøer? Ville det samlede billede have været det samme, hvis vi havde fået lige så mange mænd som kvinder til at besvare vores spørgeskema? Ville det have ændret undersøgelsens udfald, hvis vores sample også havde bestået af respondenter i parforhold?

LÆS OGSÅ: Hvordan vælger jeg det perfekte billede til min datingprofil?

Svar på ovenstående refleksioner vil vi kun kunne opnå via yderligere undersøgelser, og vi afviser ikke, at vi på et tidspunkt kaster os ud i sådanne. Sker dette, forholder vi naturligvis potentielle nye resultater til resultaterne fra denne undersøgelse. 

Indtil da må vi nøjes med de indsigter, som denne her undersøgelse har givet os, og disse vil vi zoome ind på nu.

Spændende, ikke? 

De vigtigste egenskaber 

Herunder følger en rangeret oversigt over, hvilke egenskaber vores respondenter fandt mest tiltrækkende hos en potentiel partner. 

Procentsatsen i parantes er et udtryk for, hvor mange procent af respondenterne der i deres besvarelse angav det givne træk som værende et af de mest tiltrækkende.

 1. Humor (88,1 %)
 2. Loyalitet (78,8 %)
 3. Omsorgsfuldhed (76,8 %)
 4. Venlighed (65 %)
 5. Betænksomhed (63,8 %)
 6. Menneskelige værdier, der harmonerer med mine (58,3 %)
 7. Intelligens (56,7 %)
 8. Flotte øjne (53,9 %)
 9. Velsoignerethed (53,3 %)
 10. Gode manerer (46,9 %)
 11. Et flot smil (44,2 %)
 12. At vedkommende er en god lytter (44,6 %)
 13. Selvtillid (40,2 %)
 14. Et afbalanceret temperament (32,1 %)
 15. At vedkommende har lyst til at få børn (30 %)
 16. Pæn påklædning (27, 5 %)
 17. At vedkommende er ambitiøs (25,3 %)
 18. Karisma (19,6 %)
 19. En veltrænet krop (13,7 %)
 20. Lækkert hår (11, 2 %)
 21. Succesfuldhed (6,7 %)
 22. Politiske standpunkter, der ligner mine (6,3 %)
 23. Tilpasningsivrighed (6,1 %)
 24. Popularitet (2,6 %)
 25. Rigdom (2,1 %)
 26. Modspil (1,4 %)

Ifølge vores respondenter er bløde, indre værdier væsentlig mere tiltrækkende end fysiske særtræk. Noget tyder derfor på, at en god profiltekst er mindst lige så vigtig på diverse datingsider.

Af de fysiske særtræk er det – ifølge vores respondenter – et par pæne øjne, der er i allerhøjeste kurs, mens lækkert hår blot viste sig at være særdeles vigtigt for omkring 11 % af samtlige respondenter. 

Et par pæne øjne er derfor uomtvisteligt en fordel, når man søger en partner, men noget tyder på, at man ikke kommer særligt langt med et nydeligt udseende, hvis ikke man besidder en god humor samt er loyal, omsorgsfuld, venlig og betænksom. Disse træk er nemlig – ifølge vores undersøgelse – de absolut vigtigste hos en potentiel partner. 

Træk som rigdom og at kunne give modspil er – ifølge vores respondenter – ikke synderligt vigtige, så hvis man er en rig Rasmus-modsat, skal man måske sadle om på værdifronten, hvis man ønsker at finde en partner. 

Hvilke yderligere træk fandt vores repondenter tiltrækkende?

Som bemærket tidligere indeholdt vores spørgeskema også et felt til ‘andet’. Valgte en respondent dette, fik vedkommende mulighed for at definere et træk, der ikke var prædefineret. 

LÆS OGSÅ: Kærlighed lindrer smerte

Dette valgte 44 af vores respondenter at gøre, hvilket har givet os interessant indsigt i, hvilke træk vi overså, da vi udformede spørgeskemaet. 

Herunder følger alle de træk, som vores respondenter selv påpegede (bemærk, at der ikke er 44, da der var overlap mellem flere fremhævede træk, og vi derfor har valgt at skære nogle fra):

 • Dyremenneske
 • Passer på sig selv
 • Skal ikke være veltrænet
 • En farkrop, rødt hår og et flot skæg
 • Flotte tænder
 • At personen ønsker at afse tid til os
 • Fællesrejser
 • Charme
 • Imødekommenhed
 • Duft og udseende
 • Hans grin
 • Røv og patter
 • At vedkommende
  harmonerer med mine børn
 • At han skiller sig ud fra mængden og ikke bare er en del af flokken
 • Åbenhed
 • Ydmyghed
 • Empati
 • Skal være sexet
 • Kemi
 • At vedkommende hviler i sig selv
 • Ingen børn
 • Sundhed
 • Karrierebevidst.

Blandt de ovenstående træk gik charme, kemi og det at være sig selv igen flere gange, hvilket tyder på, at netop disse træk er særligt vigtige hos en kommende partner og med fordel kunne have været blandt vores prædefinerede træk i spørgeskemaet. Den viden har vi desværre først nu, og det er lidt for sent at gøre det hele om. Øv, øv… 

Er mændene og kvinderne enige?

Det siges, at kvinder er fra Venus, og mænd fra Mars, fordi kønnene efter sigende skulle være ret så forskellige. 

Derfor er det naturligvis også interessant at kigge på, hvorvidt mændene og kvinderne i vores undersøgelse har været enige eller uenige. 

Herunder kan du få syn for sagen.

Begge køn er helt enige om de tre vigtigste egenskaber hos en potentiel partner – også rækkefølgen. Det allervigtigste er humor, det næstvigtigste loyalitet og det tredjevigtigste omsorgsfuldhed. Herefter opstår der dog uenigheder kønnene imellem.

LÆS OGSÅ: Hvor finder jeg en kæreste?

Mændene prioriterer ydre kendetegn lidt højere end kvinderne. Eksempelvis har 64 % af de mandlige respondenter tilkendegivet, at flotte øjne er noget af det, der tiltrækker dem mest hos en potentiel partner, mens andelen er kvinder, der har sagt det samme, blot er 52 %. 

Hos mændene ligger et flot smil på ottendepladsen over mest attraktive træk hos en potentiel partner, mens det hos kvinderne ikke engang er i top ti.

En yderligere interessant forskel er, at en markant større andel af kvinder vægter omsorgsfuldhed højere end mændene, mens intelligens tilsyneladende er vigtigere for mændene end kvinderne, når de skal finde en mage.