Hvad tiltrækkes vi af hos en potentiel partner?

Hos FindEnKaereste.dk har vi netop afsluttet en omfattende undersøgelse omkring, hvad danskerne tiltrækkes allermest af. Lad os bare allerede nu afsløre, at det overvejende set er de indre, bløde værdier, som de fleste af os finder dragende.

I løbet af artiklen vil vi præsentere dig for en masse interessante data fra vores store spørgeskemaundersøgelse, der kredser om spørgsmålet: Hvad tiltrækkes vi af hos en partner?

Allerførst vil vi dog kort redegøre for en række metodiske aspekter af undersøgelsen samt beskrive vores sample. 

Indholdsfortegnelse

Fremgangsmåde og sample

Vi blev hurtigt enige om, at undersøgelsens formål skulle være at kortlægge, hvad danskerne bliver tiltrukket af hos en potentiel partner. 

Når man ønsker at undersøge noget om en stor gruppe – og det ønsker vi jo, da vi gerne vil sige noget om danskerne som helhed – er det nødvendigt med mange respondenter, og derfor var vi ikke i tvivl om, at et spørgeskema var vejen frem for os. 

Sådan udformede vi spørgeskemaet

Spørgeskemaet udformede vi ved at lægge hovederne i blød og notere alle de træk, som vi enten selv anser som tiltrækkende, eller som vi kunne forestille os andre ville anse som tiltrækkende. 

I den forbindelse orienterede vi os i en række tidligere studier, der minder om vores undersøgelse. Dette gjorde vi med henblik på at undersøge, hvilke træk andre studier havde fokuseret på samt fundet frem til var nogle, som mange mennesker fandt tiltrækkende. 

LÆS OGSÅ: De 7 fedeste ting ved at være single

Sammenlagt lykkedes det os at prædefinere 26 træk, som vi forestillede os, at folk kunne finde tiltrækkende hos en kommende partner.

Derfor endte hovedspørgsmålet (hvad tiltrækkes du mest af hos en potentiel partner?) i vores spørgeskema med at byde på 27 svarmuligheder, hvor 26 af disse var de prædefinerede træk, mens den sidste svarmulighed var ‘andet’. 

Valgte en respondent at svare ‘andet’, fik respondenten mulighed for at uddybe sit svar og fortælle os, hvilket specifikt træk han/hun fandt tiltrækkende. 

Ved at gøre præcis sådan bidrog undersøgelsen – foruden at give os indsigt i, hvilke træk danskerne først og fremmest søger hos en partner – med at udvide vores horisont, hvad angår, hvilke træk folk prioriterer hos en kommende partner.

Muligt at vælge flere svar

Da langt de fleste af os søger en partner med mange forskellige kvaliteter og særtræk, besluttede vi os for at lade vores respondenter vælge så mange svar, som de ønskede. 

Eksempel på flere svar givet i undersøgelse

Kort om samplet

Sammenlagt blev vores spørgeskema besvaret af 1.403 unikke individer. Vores ældste respondent var 74 år, mens vores yngste var 13 år. 

Alle respondenter har formentlig været singler, da de har fundet vej til spørgeskemaet via forskellige singlegrupper på Facebook. 

Hovedparten af samplet var kvinder – nærmere bestemt 80,1 %, hvilket vil sige, at blot 19,9 % af vores respondenter var mænd. 

Ovenstående forhold er værd at reflektere over i forhold til undersøgelsens udfald. 

Ville resultatet mon have været anderledes, hvis respondenterne var blevet fundet i andre miljøer? Ville det samlede billede have været det samme, hvis vi havde fået lige så mange mænd som kvinder til at besvare vores spørgeskema? Ville det have ændret undersøgelsens udfald, hvis vores sample også havde bestået af respondenter i parforhold?

LÆS OGSÅ: Hvordan vælger jeg det perfekte billede til min datingprofil?

Svar på ovenstående refleksioner vil vi kun kunne opnå via yderligere undersøgelser, og vi afviser ikke, at vi på et tidspunkt vil udføre sådanne. 

Sker dette, forholder vi naturligvis potentielle nye resultater til resultaterne fra denne undersøgelse. 

Indtil da må vi nøjes med de indsigter, som denne her undersøgelse har givet os, og netop undersøgelsens nøgleresultater dykker vi ned i nu.

Undersøgelsens resultater 

Vi starter vores datagennemgang med at dykke ned i data relateret til, hvilke træk danskerne finder mest tiltrækkende hos en partner?

De fleste vil have en sjov, loyal og omsorgsfuld partner

Den vigtigste egenskab hos en potentiel partner er – jævnfør vores data – humor. Derefter kommer ‘loyalitet’ og ‘omsorgsfuldhed’.

Herunder følger en rangeret oversigt over samtlige 26 prædefinerede egenskaber. 

Hver egenskab er efterfulgt af en parentes, hvori du finder en procentsats. 

Denne sats er et udtryk for, hvor stor en andel af respondenterne der i deres besvarelse angav det givne træk som værende et meget vigtigt og tiltrækkende træk hos en potentiel partner.

 1. Humor (88,1 %)
 2. Loyalitet (78,8 %)
 3. Omsorgsfuldhed (76,8 %)
 4. Venlighed (65 %)
 5. Betænksomhed (63,8 %)
 6. Menneskelige værdier, der harmonerer med mine (58,3 %)
 7. Intelligens (56,7 %)
 8. Flotte øjne (53,9 %)
 9. Velsoignerethed (53,3 %)
 10. Gode manerer (46,9 %)
 11. Et flot smil (44,2 %)
 12. At vedkommende er en god lytter (44,6 %)
 13. Selvtillid (40,2 %)
 14. Et afbalanceret temperament (32,1 %)
 15. At vedkommende har lyst til at få børn (30 %)
 16. Pæn påklædning (27, 5 %)
 17. At vedkommende er ambitiøs (25,3 %)
 18. Karisma (19,6 %)
 19. En veltrænet krop (13,7 %)
 20. Lækkert hår (11, 2 %)
 21. Succesfuldhed (6,7 %)
 22. Politiske standpunkter, der ligner mine (6,3 %)
 23. Tilpasningsivrighed (6,1 %)
 24. Popularitet (2,6 %)
 25. Rigdom (2,1 %)
 26. Modspil (1,4 %)

Ifølge vores respondenter er bløde, indre værdier væsentligt mere tiltrækkende end fysiske særtræk. 

Noget tyder derfor på, at en god profiltekst er mindst lige så vigtig som et godt billede, når man opererer på en af de forskellige datingsider.

Af de fysiske særtræk er det – ifølge vores respondenter – et par pæne øjne, der er i allerhøjeste kurs.

Et par pæne øjne er derfor uomtvisteligt en fordel, når du søger en partner, men noget tyder på, at du ikke kommer særligt langt med et nydeligt udseende alene. Hvis ikke du også besidder god humor samt er loyal, omsorgsfuld, venlig og betænksom, er du tilsyneladende ikke i super høj kurs hos flertallet. 

Disse træk er nemlig – ifølge vores undersøgelse – de absolut vigtigste hos en potentiel partner. 

Træk som rigdom og at kunne give modspil er – jævnfør vores data – ikke synderligt vigtige, så hvis du er en rig Rasmus-modsat, skal du måske sadle om på værdifronten, hvis du ønsker at finde en partner. 

Hvilke yderligere træk fandt vores respondenter tiltrækkende?

Som bemærket tidligere var en af svarmulighederne til hovedspørgsmålet ‘andet’. 

Valgte en respondent denne svarmulighed, fik vedkommende mulighed for at angive et – ifølge ham/hende – meget tiltrækkende træk hos en potentiel partner, der ikke var prædefineret i undersøgelsen. 

LÆS OGSÅ: Kærlighed lindrer smerte

Dette valgte 44 af vores respondenter at gøre, hvilket har givet os interessant indsigt i, hvilke træk vi overså, da vi udformede spørgeskemaet. 

Herunder følger alle de træk, som vores respondenter selv påpegede (bemærk, at der ikke er 44, da der var overlap mellem flere fremhævede træk, og vi derfor har valgt at skære nogle fra):

 • Dyremenneske
 • Passer på sig selv
 • Skal ikke være veltrænet
 • En farkrop, rødt hår og et flot skæg
 • Flotte tænder
 • At personen ønsker at afse tid til os
 • Fællesrejser
 • Charme
 • Imødekommenhed
 • Duft og udseende
 • Hans grin
 • Røv og patter
 • At vedkommende
  harmonerer med mine børn
 • At han skiller sig ud fra mængden og ikke bare er en del af flokken
 • Åbenhed
 • Ydmyghed
 • Empati
 • Skal være sexet
 • Kemi
 • At vedkommende hviler i sig selv
 • Ingen børn
 • Sundhed
 • Karrierebevidst.

Blandt de ovenstående træk gik charme, kemi og det at være sig selv igen flere gange, hvilket tyder på, at netop disse træk er særligt vigtige hos en kommende partner og med fordel kunne have været blandt vores prædefinerede træk i spørgeskemaet. 

Er mænd og kvinder enige om, hvilke træk der er vigtige hos en partner?

Det siges, at kvinder er fra Venus, og mænd fra Mars, fordi kønnene efter sigende skulle være ret så forskellige. 

Derfor er det naturligvis også interessant at kigge på, hvorvidt mændene og kvinderne i vores undersøgelse har været enige eller uenige. 

Herunder kan du få syn for sagen.

Begge køn er helt enige om de tre vigtigste egenskaber hos en potentiel partner – også rækkefølgen. Det allervigtigste er humor, det næstmest vigtige loyalitet og det tredjemest vigtige omsorgsfuldhed. Herefter opstår der dog uenigheder kønnene imellem.

LÆS OGSÅ: Hvor finder jeg en kæreste?

Overordnet set antyder vores data, at mænd prioriterer ydre kendetegn lidt højere end kvinder. 

Eksempelvis har 64 % af de mandlige respondenter tilkendegivet, at flotte øjne er noget af det, der tiltrækker dem mest hos en potentiel partner, mens andelen er kvinder, der har sagt det samme, blot er 52 %. 

Ligeledes kommer antydningen til udtryk ved, at et flot smil ligger på ottendepladsen over mest attraktive træk hos en potentiel partner hos mændene, mens dette træk hos kvinderne ikke engang er i top ti.

En yderligere interessant forskel er, at en markant større andel af kvinder vægter omsorgsfuldhed højere end mændene, mens intelligens tilsyneladende er vigtigere for mænd end kvinder, når de skal finde en mage. 

Spørgsmål til undersøgelsen?

Hvis du har spørgsmål af den ene eller anden art til undersøgelsen, så tøv ikke med at kontakte os på info@findenkaereste.dk.