Undersøgelser afslører: Kvinder har markant lettere ved at få matches på Tinder, end mænd har

Hvis du ikke vælter dig i matches på Tinder, er der stor sandsynlighed for, at du tilhører mandekønnet. En række undersøgelser afslører nemlig, at kvinder generelt set har væsentlig lettere ved at få matches på datingappen, end mænd har. I artiklen her kan du blive klogere på hvorfor. 

Hvis du som mand synes, at du kæmper rigtig meget for at få matches på datingappen Tinder, så er du langt fra alene. 

Adskillige undersøgelser og data afslører nemlig, at det er markant lettere at få matches som kvinde end som mand.

I løbet af de næste afsnit vil vi gå i dybden med en række af de undersøgelser og data, der kaster lys over det omtalte felt. Sidst i artiklen finder du vores egen lille undersøgelse af feltet.

Data fra Swipestats

Swipestats er en platform, der giver Tinder-brugere mulighed for at visualisere deres egne data og sammenligne disse med andre Tinder-brugeres data.

Swipestats er igennem tiden blevet fodret med rigtig store mængder data, hvilket gør Swipestats til en af de bedst rustede instanser i forhold til at fortælle os noget om henholdsvis kvinders og mænds brugeradfærd på Tinder, og hvor let/svært det er at få matches som henholdsvis kvinde og mand på denne datingapp.

Kvinder er mere selektive

Ifølge en undersøgelse fra 2021, som baserer sig på data fra Swipestats, er kvinderne langt mere selektive end mændene, når de swiper løs. 

Helt konkret swiper en kvinde – jævnfør Swipestats’ data – blot ja til én ud af 20 profiler, mens størstedelen af mændene swiper ‘ja’ oftere, end de swiper ‘nej’.

En mand skal i gennemsnit like 50 profiler for at få et match, mens en kvinde skal like tre

Det giver sig selv, at når kvinderne – generelt set – er markant mere nærige med deres ‘likes’ end mændene, så bliver det helt automatisk lettere for kvinderne på platformen at få matches, mens det bliver det modsatte for mændene. 

Jævnfør Swipestats’ data får en gennemsnitlig kvindelig bruger næsten tre matches hver eneste dag – og dette til trods for at hun swiper størstedelen af de profiler, hun eksponeres for, til venstre – mens en gennemsnitlig mandlig bruger i gennemsnit får cirka et match dagligt.

Ligeledes fortæller Swipestats’ data os, at en gennemsnitlig kvindelig bruger skal like tre profiler for at få et match, mens en gennemsnitlig mand skal like 50.

Mulige forklaringer

Vi føler os ret overbeviste om, at der ikke blot er én forklaring på, hvorfor kvinder har lettere ved at få matches på Tinder end mænd, men derimod flere, og i de kommende afsnit vil vi fremhæve en række af de – i vores optik – mest sandsynlige. 

Nogle bud baserer sig på data, mens andre er gisninger og fornemmelser.

Mænd bruger Tinder mere end kvinder

Der findes en række undersøgelser, der kraftigt antyder, at mænd generelt er mere aktive end kvinder på Tinder. 

Med andre ord betyder det, at mænd bruger mere tid på datingappen, og at de ‘liker’ flere profiler, end kvinder gør, og da Tinder fungerer således, at appen ofte fremhæver mange af de profiler, som allerede har ‘liket’ en, vil kvinderne – generelt set – ikke skulle ‘like’ særligt mange partnerforslag, før de lykkes med at få et match.

En overvægt af mænd

De nyeste tal, vi har formået at finde om kønsfordelingen på Tinder, er fra marts 2021. 

Tallene har dermed et par år på bagen, men det er ganske sandsynligt, at kønsfordelingen ikke har forandret sig voldsomt siden 2021.

Dengang var hele 75 % af brugerbasen på Tinder mænd. 

Hvis fordelingen i dag er nogenlunde tilsvarende, betyder det, at udbuddet af mænd er markant større end kvinder, og en helt naturlig effekt heraf vil være, at kvinderne vil have markant lettere ved at få matches end mændene grundet de klassiske udbuds- og efterspørgelsesmekanikker. 

Kønsbetingede adfærdsmønstre

Der kan vist ikke herske nogen tvivl om, at der de seneste år er sket rigtig meget på ligestillingsområdet. 

Dog er vi ikke helt i mål endnu, men vi er uden tvivl på rette vej.

Selvom en række af forskellene kønnene imellem er blevet – og fortsat er ved at blive – udjævnet, er det stadigvæk vores klare opfattelse, at der – når det kommer til kærlighed, at flirte og at indlede en relation – er en generel opfattelse af, at manden bør være initiativtager og ham, der jagter kvinden. 

Netop denne fortsat ganske udbredte opfattelse kan sagtens være en del af forklaringen på, hvorfor mænd som regel er mere “aggressive” og sultne på Tinder, end kvinder er.

Yderligere undersøgelser og kilder, der bekræfter tendensen

Som vi bemærkede indledningsvist, er der adskillige undersøgelser, der peger på, at det er lettere for kvinder at få matches på Tinder end for mænd.

Faktisk er vi ikke stødt på nogen som helst data eller undersøgelser, der antyder, at det skulle forholde sig omvendt. 

En af de undersøgelser, som vi i vores research-arbejde stødte på, var følgende : https://medium.com/@worstonlinedater/tinder-experiments-ii-guys-unless-you-are-really-hot-you-are-probably-better-off-not-wasting-your-2ddf370a6e9a.

Hovedpointerne fra denne undersøgelse er:

  • De 80 % mindst attraktive mænd kæmper om de 22 % mindst attraktive kvinder
  • En mand med en gennemsnitlig attraktivitet bliver liket en ud af 115 gange
  • En gennemsnitlig kvinde liker 12 % af de profiler, hun eksponeres for, og størstedelen af de profiler, som kvinderne liker, er de samme.

Derudover faldt vi over en interessant ældre artikel, hvori der refereres til et interview med Tinders medstifter Sean Rad, der i 2014 fortalte New York Times, at mænd i gennemsnit likede 46 % af de profiler, de fik præsenteret, mens kvinderne blot likede 14 %.

Ikke givet at vi danskere er som de andre

Mange af de data, vi har præsenteret dig for, tager afsæt i amerikanernes adfærd på Tinder, og det er ikke til at sige, hvorvidt billedet havde været det samme, hvis tilsvarende undersøgelser var blevet udført med danske respondenter i stedet for. 

Dog har vi danskere sædvanligvis en del lighedstræk med amerikanere, hvad angår kultur og adfærdsmønstre, hvorfor det ville overraske os, hvis et komplet andet billedet viste sig, sæt de samme undersøgelser blev udført med danske respondenter. 

Vores egen lille undersøgelse

At dykke ned i forskellige data og undersøgelser omkring, hvorvidt det er lettere at få matches på Tinder som kvinde end som mand, har inspireret os til at lave vores egen lille undersøgelse. 

Hvor mange likes får et sort billede?

Vi kunne egentlig godt have tænkt os at oprette to profiler, en mandlig og en kvindelig, med ægte billeder af personer med samme grad af attraktivitet. 

Hvad man finder attraktivt, er dog til dels subjektivt og noget, der er meget svært at kvantificere.

Derfor valgte vi i stedet – for at få et identisk sammenligningsgrundlag – at oprette to profiler, en mandlig og kvindelig, på 24 år med to billeder af en sort boks som de eneste tilgængelige billeder.

I begge profilers profiltekst skrev vi – for at gøre profilerne en smule interessante – “søger lidt sjov og uforpligtende ballade.”

Begge profiler havde lokation i Esbjerg og fik lov at eksistere i fem dage. Derudover angav vi for begge profiler, at de havde studeret på Aarhus Universitet. 

Vores resultater

Den kvindelige profil, vi lavede, fik 462 likes i løbet af de fem dage, som vi lod profilen eksistere. 

Blandt disse var der flere super-likes, hvilket mere end kraftigt antyder, at det blandt nogle mænd er i høj kurs, når en kvinde giver udtryk for, at hun søger noget uforpligtende.

Vores mandlige profil havde ikke nær så meget succes som vores kvindelige. 

I løbet af de fem dage, som også den mandlige profil eksisterede, modtag profilen nemlig blot tre likes

Vores data bekræfter altså, hvad samtlige undersøgelser om emnet tidligere har antydet – nemlig at det er markant lettere at få likes og derved matches som kvinde på Tinder.

Derudover antyder vores data, at det for nogle mandlige profiler vægtes meget højt, hvis en kvinde antyder, at hun søger noget uforpligtende.