Min kæreste er venner med sin eks – hvordan skal jeg håndtere det?

Befinder du dig p.t. i et forhold med en person, der i dine øjne har en problematisk relation til en ekskæreste, kan du her i artiklen få lidt sympati samt et par gode råd til, hvordan du skal håndtere dine negative følelser omkring relationen.

Vi mennesker er meget, meget forskellige, når det kommer til kærlighed. 

For nogle er ideen om at bevare relationen til en ekskæreste fuldstændig udelukket, mens andre ikke har nogen udfordringer med at gå fra at være kærester til at være venner.

Lige såvel er der stor forskel på, hvordan vi mennesker har det med at indgå i en kærlighedsmæssig relation med et menneske, der stadigvæk har kontakt til sin ekskæreste. 

For nogle opfattes ekskæresten som en helt almindelig ven eller veninde til deres kæreste, mens andre mærker en stikkende jalousi og usikkerhed komme snigende, hver gang de tænker på relationen mellem deres nuværende kæreste og vedkommendes ekskæreste.

I og med at du er endt på artiklen her, gætter vi på, at du befinder dig i den gruppe, der finder det lidt besværligt at have en kæreste, som stadigvæk har – i dine øjne – alt for meget kontakt til sin ekskæreste.

Indholdsfortegnelse

Vi kan sagtens sætte os ind i og forstå, hvorfor du finder en sådan relation problematisk, og vi forestiller os årsagerne til, at du føler, som du gør, er yderst noble, selvom dine handlingsmønstre og udsigelser muligvis ikke altid kan siges at være det samme. 

At du føler, som du gør, hænger formentlig sammen med, at du er rigtig, rigtig glad for din kæreste, og at du er bange for at miste ham/hende.

Derfor er det sikkert også tiltalende for dig at iføre dig diktatur-uniformen og sige til din kæreste, at du forbyder ham/hende at se sin ekskæreste. 

I vores øjne er forhold, hvor den ene part indskrænker den anden parts frihed på en måde som beskrevet ovenfor, dog alt andet end ideelle, hvorfor vi som udgangspunkt ikke anbefaler denne tilgang.

Heldigvis kan du gøre en masse andre ting, der formentlig – i hvert fald med tiden – vil gøre, at du affinder dig med, at ekskæresten er en del af din kærestes liv, og at den stikkende og jagende jalousi, du hver gang føler nu, når du tænker på deres relation, vil aftage.

Løbende vil vi give vores bud på initiativer, du kan iværksætte med henblik på at forlige dig – samt komme overens – med tanken om, at din kæreste og vedkommendes ekskæreste fortsat har en relation, og at denne relation ikke kommer til at skade jeres parforhold. 

Dette vil vi gøre i takt med, at vi præsenterer dig forskellige ekskæreste-typer.

I vores øjne er der nemlig stor forskel på de forskellige typer ekskærester, man kan have, og relation-typen har – hvis du spørger os – stor betydning for, hvordan du bør håndtere situationen.

Bedsteven/bedsteveninde-ekskæresten

Der sker det i nogle forhold, at forholdets parter med tiden bliver mere venner end kærester, og når sådanne forhold slutter, er det ikke atypisk, at forholdets parter bevarer kontakten og fortsætter det venskab, som deres forhold havde udviklet sig til at blive.

Hvis din nuværende kæreste er bedste venner med sin eks, vil din nuværende kæreste formentlig betro sig til sin ekskæreste om dig og tage vedkommende med på råd, dels når der er problemer i jeres forhold, men også når din nuværende kæreste ønsker at gøre noget særligt for dig.

Det kan være rigtig, rigtig svært at være i et forhold med en person, der hyppigt ses og snakker med sin ekskæreste – særligt fordi denne ekskæreste jo engang indtog din position, og nu kan du ikke lade være med at spekulere på, om han/hun ønsker at genvinde denne position og skubbe dig ud i grøften af afsavn og smerte.

Vi ønsker ikke at lyve for dig og stædigt hævde, at ovenstående scenarium aldrig nogensinde udspiller.

I ganske få tilfælde kan et sådant scenarium nemlig blive til virkelighed, men det er heldigvis ganske sjældent, det er tilfældet, hvorfor du som udgangspunkt bør forkaste denne tanke og i stedet minde dig selv om, at ekskæresten jo er en ekskæreste af en grund, og at din kæreste har valgt dig som sin nuværende kæreste, fordi han/hun – modsat med sin ekskæreste – har en oprigtig romantisk interesse i dig.

Hvilke faresignaler skal du være opmærksom på?

Som bemærket kan den frygt, du muligvis føler lige nu, om, hvorvidt der mon stadigvæk er en glød mellem din kæreste og vedkommendes ekskæreste i sjældne tilfælde være begrundet.

Hvis du ønsker indsigt heri, er der en række faresignaler, du bør have øje for. Hvis disse ikke opfyldes, vil vi umiddelbart hævde, at relationen bør betragtes som ufarlig i forhold til at kunne skade din kærestes og dit parforhold, hvorimod du bør tage jeres forhold op til genovervejelse, hvis du støder på et eller flere af faresignalerne.

Faresignalerne, du bør være opmærksom på, er følgende:

 • Din kæreste forbyder dig at møde sin ekskæreste
  • Hvis dette er tilfældet, er det ikke urealistisk, at din kæreste forsøger at skjule noget for dig. Hvis ekskæresten blot havde været en veninde/ven, ville din kæreste sandsynligvis lade dig møde ham/hende uden protester.
 • Hvis din kæreste ikke tager telefonen foran dig, når ekskæresten ringer
  • Medmindre din kæreste er meget velopdragen og aldrig tager sin telefon foran andre mennesker, uanset hvem der ringer, så er dette også et faresignal, der kan antyde, at der er mere end blot et venskab mellem din kæreste og vedkommendes ekskæreste.
 • Din kæreste smiler unaturligt meget og virker forelsket, hver gang han taler om sin ekskæreste
  • Vi mennesker kommunikerer ekstremt meget alene via vores gestik og mimik. Derfor vil du formentlig kunne afsløre, hvorvidt der er ugler i mosen alene ved at analysere din kærestes adfærd. Hvis vedkommende er unaturligt begejstret og smiler uhørt meget, når snakken falder på ekskæresten, bør dine alarmklokker ringe.
 • Hvis din kæreste skjuler sin telefon, når han modtager beskeder fra ekskæresten
  • Ovenstående kan også være et faresignal, der antyder, at der er mere mellem din kæreste og vedkommendes ekskæreste, end du ønsker. Det kan dog også være et udtryk for sunde, naturlige hemmeligheder. Hvis ekskæresten nu er blevet taget med på råd angående en gave til dig, er det jo ganske naturligt, at du ikke skal se de beskeder, der vedrører dette, så vær varsom med at fælde dom over din nuværende kæreste alene baseret på dette faresignal.

Hvordan skal du håndtere denne type ekskæreste?

Som bemærket tidligere bør det aldrig være nogen løsning – uanset hvor fristende denne forekommer – at forbyde din kæreste at have et forhold til sin ekskæreste, som nu er en vedkommendes bedste venner.

Overvej lige, hvor stor en frihedsberøvelse du ville føle det var, hvis din kæreste forbød dig at se nogle af dine venner. Det går ikke, vel? Det kan du godt se!

Derfor råder vi dig naturligvis heller ikke til at vælge denne løsning. 

I stedet er vores råd, at du gør en eller flere af følgende ting:

 • Sæt ord på din jalousi og dine følelser
  • Fortæl din kæreste, at det – at han/hun stadigvæk ser sin ekskæreste – gør dig utryg og jaloux, og at du er bange for at miste vedkommende. Er din kæreste en god kæreste, vil sådanne informationer få ham/hende til at udvise hensyn samt fortælle dig, at du er den eneste ene for ham/hende, og at du intet har at frygte.
 • Mød din kærestes ekskæreste
  • Hvis du møder din kæreste ekskæreste, vil du formentlig hurtigt kunne fornemme, hvorvidt der stadigvæk er noget mellem dem. Ligeledes vil et møde åbenbare, at ekskæresten ikke er så fantastisk, som du i dine mørkeste og mest jaloux perioder har forestillet dig.
 • Opnå indsigt i, hvorfor det ikke fungerede mellem din kæreste og ekskæresten
  • Hvis du spørger ind til, hvorfor det gik galt mellem din kæreste og vedkommendes ekskæreste, vil du formentlig blive bevidst om, at de to ikke var de rette for hinanden. Ligeledes vil indsigten måske hjælpe dig og din kæreste med at undgå at begå de samme fejl, som din kæreste og ekskæresten begik.

Ekskæresten, din kæreste har et eller flere børn med

Hvis din kæreste har børn med sin ekskæreste, er det sandsynligt, at ekskæresten vil være en del af resten af din kærestes liv.

Når man får børn med et andet menneske, indvilliger man også, at det menneske kommer til at være del af ens liv resten af livet i et eller andet omfang – også selvom man på et tidspunkt ender med gå fra vedkommende.

Medmindre du finder din livspartner som ganske ung, er det på ingen måde urealistisk, at du på et tidspunkt ender i et forhold med en person, der har børn fra et tidligere forhold.

Sker dette, vil der formentlig være en ekskæreste, du skal forholde dig til og affinde dig med.

Relationen til en ekskæreste, man har fælles børn med, kan have mange ansigter. 

Nogle har et anspændt forhold og kan knapt tåle synet af hinanden, andre har et venskabeligt forhold, mens atter andre har et uligevægtigt forhold, hvor den ene part for længst er kommet videre, mens den anden part stadigvæk drømmer om at genetablere kernefamilien.

Umiddelbart vil vi vurdere, at de fleste lettere kan forlige sig med, at en ekskæreste er en del af deres nuværendes kærestes liv, når der er børn involveret, end når ekskæresten er kærestens bedste ven/bedste veninde. 

Dette er dog ikke det samme som at hævde, at alle og enhver synes, at det er super herligt med en ekskæreste, der aflægger visit af og til grundet børn og praktik.

Inden længe giver vi et par gode råd til, hvordan du skal håndtere en ekskæreste af den type, vi har beskrevet i afsnittet her, men inden da kigger vi på, hvilke faresignaler du skal være opmærksom på i forhold til at få be- eller afkræftet din latente frygt for, at din kæreste kunne finde på atter at finde sammen med faderen/moderen til sit/sine barn/børn.

Hvilke faresignaler skal du være opmærksom på?

Herunder præsenterer vi en række faresignaler, der kan antyde, at din kæreste ikke er helt færdig med ekskæresten, der er far/mor til din kærestes barn/børn:

 • Din kæreste giver udtryk for, at han savner sit tidligere liv
  • Hvis din kæreste gentagne gange giver udtryk for, at vedkommende savner sin ekskæreste og at være del af den kernefamilie, ekskæresten, ham og barnet/børnene udgjorde, bør du grundigt overveje, hvorvidt du ønsker at blive i forholdet, for det er desværre ikke noget sundhedstegn.
 • Hvis din kæreste prioriterer sin ekskæreste højere end dig
  • Hvis din kæreste hopper og springer for ekskæresten, er der grund til bekymring. Dog betyder en sådan adfærd ikke nødvendigvis, at din kæreste stadigvæk er vild med sin ekskæreste. Den eftergivende og overdrevne pligtopfyldende adfærd kan også være for børnenes skyld. Hvor om alting er, så er adfærden frustrerende for dig og ikke givende for jeres forhold, så tag meget gerne en snak med din kæreste om det.
 • Hvis din kæreste giver børnene håb om, at far og mor atter kan finde sammen
  • Ingen børn ønsker, at deres forældre lader sig skille, hvorfor rigtig mange børn vil forsøge at overtale forældrene til at finde sammen igen. Hvis din kæreste gentagne gange giver børnene håb for, at der er en chance herfor, bør du tage en alvorssnak med vedkommende. Det kan sagtens være, at løfterne viser sig at være tomme, men så må du forklare din kæreste, at det ikke fører noget godt med sig at give børn falske håb om en fremtid, der er utopisk.

Hvordan skal du håndtere denne type ekskæreste?

Hvis du p.t. befinder dig i et forhold med en herlig person, der stadigvæk ses med sin ekskæreste, fordi de har barn/børn sammen, og du har det svært med det, kan du prøve at iværksætte et eller flere af følgende initiativer:

 • Sæt ord på dine følelser
  • Fortæl din kæreste, at du synes, det er svært, at ekskæresten stadigvæk fylder så meget i vedkommendes liv. Forklar, at du udmærket godt forstår, at ekskæresten altid vil være en del af vedkommendes liv grundet børnene, men at du føler, at ekskæresten påvirker jeres forhold negativt. Det kan være, at du frygter, at din kæreste vil finde sammen med sin ekskæreste, men det kan også sagtens bare være, at du synes ekskæresten er for dominerende og bestemmer ting i jeres hjem, som ekskæresten ikke burde bestemme.
 • Tal om din rolle
  • At finde sin rolle naturligt i et forhold, der involverer både børn og en ekskæreste, kan være rigtig, rigtig svært. Har du udfordringer hermed, bør du italesætte disse over for din kæreste, så I sammen kan opnå afklaring omkring, hvad din kæreste forventer af dig – både i forhold til børnene og ekskæresten. Med klart definerede roller og afstemte forventninger bliver forholdet meget lettere at være i for dig.

Ekskæresten, der bliver ved med at opsøge din kæreste

Hvis din kærestes ekskæreste opsøger ham/jer i tide og utide - og sommetider på ukristelige tidspunkter - er I nødt til at gøre noget

Der findes også den type ekskæreste, der på ingen måde er kommet videre, og som bliver ved med igen og igen at opsøge sin ekskæreste samt at skrive og ringe til vedkommende.

Hvis du ender i et forhold med en kæreste, der har en sådan ekskæreste, er det formentlig ikke kun belastende og udmattende for dig, men også for din kæreste.

Det kan være rigtig svært at håndtere en sådan ekskæreste, og hvad man bør gøre, varierer nok fra situation til situation. Dog er det vigtigt, at din kæreste forklarer sin ekskæreste tydeligt, at forholdet er slut, og at han/hun nu har en anden kæreste, som vedkommende er glad for.

Dog er det ikke umuligt, at din kæreste – også selvom han/hun ikke har lyst til at finde sammen med vedkommende igen – stadigvæk har lidt følelser for sin ekskæreste, og at han/hun af den grund, og ganske enkelt fordi din kæreste føler sympati for ekskæresten, ikke har samvittighed til at lægge vedkommende 100 % på is. 

Det kan jo sagtens være, at ekskæresten befinder sig et rigtig, rigtig ubehageligt sted i livet, og så kan det være svært for din kæreste ikke at føle sig forpligtet til at hjælpe, hvis vedkommende er et samvittighedsfuldt væsen.

Hvilke faresignaler skal du være opmærksom på?

Umiddelbart skal du ikke frygte, at din kæreste finder sammen med sin ekskæreste, hvis det åbenlyst er ekskæresten, der ikke er kommet videre. 

Når dette er sagt, så er der ingen tvivl om, at en ekskæreste, der er som beskrevet i dette afsnit, kan være rigtig frustrerende og belastende at skulle forholde sig til, og i det følgende kommer vi ind på potentielle situationer, vi mener, er så alvorlige, at du og din kæreste bør reagere.

 • Hvis ekskæresten kontakter din kæreste på ukristelige tidspunkter
  • Hvis din kæreste får opkald midt om natten, eller I bliver vækket af en dørtelefon efter sengetid af en grædende ekskæreste, fylder vedkommende så meget, at I er nødt til at tage affære på den ene eller anden måde. Hvad I præcist skal gøre, må I sammen finde ud af. En mulighed kunne være den helt kyniske og egoistiske, hvor din kæreste forbyder ekskæresten at kontakte ham/hende, for det er reelt set ikke din kærestes ansvar, at ekskæresten ikke har styr på sit liv. Alternativt kan I række ud til ekskærestens familie og venner og fortælle dem om begivenhederne, og at ekskæresten har brug for støtte, som I ikke kan give.
 • Spreder løgne om dig og din kæreste
  • Hvis ens liv er smuldret, og man kan se sin store kærlighed i armene på en anden, kan dette godt føre til desperation, og desperation fører ofte til desperate handlinger såsom at starte rygter og sprede usandheder. Hvis I oplever, at ekskæresten siger en masse løgne om jer, skal I overveje at reagere på dette. Det mest oplagte vil være at tage en alvorssnak med ekskæresten og få stoppet usandhederne, før spredningen af disse bliver for stor.

I ovenstående har vi indskrevet vores bud på strategier til at håndtere de problemer, som en ekskæreste, der ikke er kommet videre, kan medføre, og derfor kommer der ikke et selvstændigt afsnit om, hvordan du bør håndtere en sådan ekskæreste. 

I stedet afslutter vi artiklen med lidt interessante indsigter fra videnskabelige studier af feltet.

Et par interessante indsigter fra studier

Der er lavet adskillige studier, der blandt andet kigger, hvorfor nogle bliver venner med deres ekskærester, samt hvilke typer der typer fastholder relationen med en ekskæreste.

Her til sidst vil vi – som bemærket – dele en række interessante indsigter, vi har opnået i forbindelse med vores research til denne artikel. 

Et studie, vi faldt over, afslører blandt andet, at personer, der var venner, inden de indledte et forhold, har større chance for at genoptage venskabet, når forholdet slutter.

Derudover antyder studiet, at personer med afvigende personlighedstræk – det være sig blandt andet psykopater – er mere tilbøjelige til at fastholde en venskabelig relation med sin ekskæreste, og sådanne personers motiver for dette er som regel, at de via ekskæresten lettere kan tilgå ressourcer som penge, informationer og sex.

Vi anbefaler ikke ligefrem, at du bruger ovenstående som argument for, at din kæreste bør forkaste venskabet til sin ekskæreste, da det sjældent er særligt populært at kalde sin kæreste for psykopat. En yderligere årsag er naturligvis også, at der findes rigtig mange ikke-psykopater, der forbliver venner med deres ekskærester.