Hvor længe varer en forelskelse?

Få ting slår følelsen af at være forelsket. Desværre er det – at være forelsket – en flygtig tilstand, som ikke varer ved for evigt. I artiklen her kigger vi nærmere på, hvor længe en forelskelse typisk varer. Ligeledes dykker vi ned i, hvad det vil sige at være forelsket samt reflekterer over, hvorvidt forelskelse og kærlighed er det samme.

Der er lidt divergerende holdninger til, hvor længe en forelskelse typisk kan vare. 

Ifølge Sexlinien.dk’s fageksperter varer en forelskelse mellem to og 12 måneder. Vi er dog også stødt på en række fageksperter, der mener, at en forelskelse sagtens kan vare op til to år. 

Hvor om alting er, er det nok ikke helt forkert at hævde, at en typisk forelskelse som regel varer mellem to måneder og halvandet år.

Indholdsfortegnelse

Hvordan føles det at være forelsket?

Stort set alle kan blive forelskede, men der kan være stor forskel fra person til person på, hvordan en forelskelse opfattes og føles.

For nogle er det – at blive forelsket – meget intenst og bringer dem i en tilstand, hvor de ikke er i stand til at tænke på andet end det væsen, som de har forelsket sig i.

Tanker omkring denne person vil med garanti frembringe glæde og en lykkefølelse, og mange fortæller, at de får sommerfugle i maven, når de enten tænker på eller tilbringer tid med personen, som de er forelsket i.

For andre er forelskelsen mere mild. De kan sagtens fokusere på andet end det menneske, de er forelskede i, men der kan ikke herske nogen tvivl om, at deres humør får et løft, når de ser samt tilbringer tid med personen, de har et godt øje til.

En fase, hvor du har et ekstrahøjt niveau af nogen særlige hormoner i din krop

Som forelsket kan det være decideret svært at lade være med at smile, og det er der en ganske naturlig forklaring på.

Hvis du bliver forelsket, vil du – for en stund i hvert fald – have et ekstraordinært niveau af en række hormoner, heriblandt oxytocin og endorfin, i din krop. Hormoner, der populært kaldes for ’lykkehormoner’.

Det ekstraordinært høje niveau af disse hormoner vil blandt andet bevirke, at du føler dig gladere og lykkeligere end vanligt. Ligeledes vil det ekstraordinært høje niveau af disse hormoner formentlig bevirke, at du kun ser gode ting ved den person, du har forelsket dig i.

De fejl og mangler, som vedkommende måtte have, får du først øje på, når niveauet af lykkehormoner i kroppen falder til et normalt stadie igen. Noget, der som regel sker efter to til 16 måneder, efter forelskelsen er indtruffet.

Er forelskelse det samme som kærlighed?

Nej, man kan ikke sætte lighedstegn mellem forelskelse og kærlighed.

Ifølge en af vores største tænkere og filosoffer nogensinde, Søren Kierkegaard, og mange andre for den sags skyld, er forelskelse og kærlighed dog nært beslægtede.

Kierkegaard anskuede forelskelsen som et forstadie til kærligheden, og ifølge ham – samt mange andre – er det først efter forelskelsen, at det egentlig arbejde med parforholdet begynder.

Derudover er der også bred enighed om, at en yderligere forskel mellem kærlighed og forelskelse er, at kærlighed som regel beskriver en mere dyb og langvarig følelse, for hvem den potentielle modtagergruppe er mere alsidig, end den er for forelskelse. 

Eksempelvis er det ganske normalt at besidde stor kærlighed til sine børn og/eller sine forældre, mens det er voldsomt unormalt at blive forelsket i enten sine børn eller sine forældre.

Ligeledes er der enighed om, at kærlighed godt kan vare for evigt – eller i hvert fald indtil døden indtræffer – mens forelskelse altid er en flygtig tilstand, der før eller siden stopper.

Hvorfor bliver vi forelskede?

Også dette spørgsmål er der en del forskellige holdninger til.

Nogle mener, forelskelsens primære funktion er at sikre artens overlevelse, da forelskelse muliggør, at vi kan investere tilstrækkeligt med energi i en person, til at vi kan forplante os med selvsamme person.

Som antydet er det dog ikke alle, der mener, at dette er hovedårsagen til, at vi kan blive forelskede. 

Spørger du eksempelvis en, der indtager et udviklingspsykologisk perspektiv på forelskelse, vil vedkommende formentlig hævde, at der er en kobling mellem det – at blive forelsket – og den tilknytning, man havde til sine forældre, da man var barn, da der er mange mekanismer, der her går igen i disse processer.

Søger du derimod en årsag til, at vi mennesker kan blive forelskede hos en, der tilhører skolen for eksistentialisme, vil vedkommende sandsynligvis hævde, at det skyldes den rolle, som forelskelse spiller i forhold til de fire eksistensvilkår: ensomhed, meningsløshed, frihed og død. 

Når du er forelsket, er du så optaget af et andet menneske, at du glemmer disse fire vilkår for en stund og bare bliver ét med øjeblikket og livet, hvilket vil – i hvert fald for en stund – fylde dit liv med dyb mening, og det er – ifølge mange eksistensialister – hvad livet handler om – altså at finde samt skabe mening i tilværelsen.

Bliver jeg nogensinde for gammel til at blive forelsket?

Nej, det gør du ikke, men det er dog ikke atypisk, at forelskelsestilstanden er voldsommere hos yngre mennesker end hos ældre.

Som regel er forklaringen, at et ungt forelskelse er helt igennem uforpligtende, og at der sjældent er lige så mange bånd, der binder et ungt menneske som et ældre. Dette fører ofte til, at der hos et ungt menneske er plads til mere åbenhed, mere lyst og endnu mere begær end hos et ældre menneske. Som regel lader yngre mennesker i højere grad end ældre sig derfor helt og holdent opsluge af forelskelsen.

Når dette er sagt, så er det værd at indskyde, at det bestemt ikke er atypisk, at et ældre menneske forelsker sig hovedkulds og svæver ubekymret, opslugt og lykkelig rundt på en lyserød sky.

Men som du ved, varer denne følelse ikke ved for evigt. 

Derfor er det vigtigt, at du nyder og omfavner forelskelsen, næste gang den indlogerer sig i dit sind. 

Her bliver den nemlig desværre ikke boende til evig tid, og det er først, når den en dag pakker sine kufferter og drager videre, at kærligheden for alvor skal stå sin prøve.